Kapitola: 3.1

Popis síl

Žiaci sa hrajú na školskom dvore. Zrazu v jednom okamihu vidíme, ako lopta udrie do žrde bránky, brankára počas výskoku, žiaka na kolieskových korčuliach, guľu, ktorá sa kotúľa po zemi,…Na všetky pozorované telesá pôsobí sila.

Popis síl

Niektoré prírodné javy sú dôsledkom pôsobenia síl. Keď popisujeme sily, najprv potrebujeme určiť pozorovaný objekt.

Napríklad, hruška padla zo stromu. Pozorovaný objekt je hruška a všetko ostatné je okolie.

Keď na pozorovaný objekt pôsobí sila, môže spôsobiť, že objekt zmení rýchlosť, zmení smer pohybu alebo zmení tvar.

V príklade padajúcej hrušky pôsobí na hrušku gravitačná sila. Preto sa rýchlosť hrušky zvyšuje.

Ďalším príkladom je plastelína na hranie, ktoré sa stláča rukami. Zmena nastane, pretože na ňu pôsobí sila rúk.

Lopta sa odrazí od steny. Sila steny pôsobí na loptu a prinúti loptu zmeniť smer. Počas odrazu sa tvar lopty trochu mení, no najvýraznejšia je zmena smeru pohybu.

Otestujte sa

Nižšie je opísaných niekoľko javov. Premýšľajte a spájajte javy s najvýraznejším účinkom pôsobiacej sily.

Futbalová lopta sa odrazí od bránkovej tyče.Zmena smeru pohybu.
Vlak sa začne pohybovať zo stanice.

Zmena rýchlosti.

Vyvaľká sa kúsok cesta na pizzu.Zmena tvaru.
Vzlet lietadla z pristávacej dráhy.Zmena rýchlosti.
Hokejový puk sa odráža od plota.Zmena smeru pohybu.

Sily sú fyzikálne veličiny používané na opis pôsobenia jedného objektu na iný objekt.

Sila je označená písmenom F. Jednotkou sily je Newton. Označujeme ho písmenom N.

Pozrime sa na niektoré sily, s ktorými sa stretávate každý deň.

Gravitačná sila je výsledkom pôsobenia Zeme na predmety na jej povrchu a okolo neho. Pôsobenie gravitačnej sily možno pozorovať pri voľnom páde predmetu. Označuje sa ako Fg.

Sila, ktorá bráni skĺznutiu alebo kotúľaniu jedného pevného predmetu po druhom, sa nazýva trecia sila. Pôsobí opačným smerom k pohybu objektu.

Napr. Pri brzdení auta je dôležité trenie medzi pneumatikami a vozovkou.

Sila, ktorá bráni pohybu v tekutinách a pôsobí v opačnom smere ako pohyb objektu, sa nazýva odporová sila.

Odporová sila závisí od tvaru predmetu a typu tekutiny, v ktorej sa predmet pohybuje. Odporová sila v tej istej kvapaline tiež závisí od veľkosti plochy prierezu a rýchlosti pohybu.

Odporová  sila má napríklad pri parašutizme dôležitú úlohu.

Otestujte sa

Pozrite si klip.

Pomenujte silu, ktorá spôsobuje zastavenie lopty. Ako sa líšia prípady s parketami a trávou?

Sila trenia. Prípady sa líšia veľkosťou trecej sily.

Sily sa delia na kontaktné sily a bezkontaktné sily, ktoré sa niekedy nazývajú sily polí.

Gravitačná sila je sila poľa, zatiaľ čo trenie a odporová sila sú kontaktné sily.

Príkladom kontaktnej sily je tiež sila ihly na látku.

Sily sa tiež delia na bodové, povrchové a sily pôsobiace na teleso; v závislosti od povahy bodu pôsobenia sily. Napríklad ihla pôsobí na látku v určitom bode a hovoríme, že sila ihly na látku je bodová sila.

Trecie a odporové sily sú povrchové sily.

Gravitačná sila pôsobí na každý kúsok hmoty telesa. Je distribuovaná po celom telese. Gravitačná sila je sila pôsobiaca na teleso.

Otestujte sa

Je nasledujúce pôsobenie síl bodové alebo povrchové?