Kapitola: 4.4

Tečenie plynov

Kvapaliny (napríklad voda) tečú a môžu sa prelievať z jednej nádoby do druhej. To isté platí pre plyny. Ako môžeme pozorovať tečenie plynov?

TEČENIE PLYNOV

Vlastnosťou tekutín je že tečú. Tekutiny sú kvapaliny a plyny. Príkladmi tekutín sú voda, olej, glycerín, alkohol a vzduch. Vzduch je zmesou rôznych plynov – dusíka, kyslíka a iných. Oxid uhličitý (CO2) je tiež plyn. Vzniká pri spaľovaní a dýchaní.

Príklad 1

Pozorne si pozrite video.

Čo vidíte?

V tomto experimente prebieha chemická reakcia medzi sódou bikarbónou a octom. Počas experimentu tak vzniká plyn – oxid uhličitý.

Jedlá sóda je biela prášková látka bez charakteristického zápachu, ktorá sa často používa v našich domácnostiach (napríklad pri  pečení).

Na spaľovanie je potrebný kyslík. Keď na horiacu sviečku nalejete oxid uhličitý, zabránite tak prísunu kyslíka. To je dôvod, prečo sviečka zhasne.

Experiment 1

Tento experiment si môžete spraviť aj sami.

Materiál: kadičky, lyžica, odmerka, sóda bikarbóna, ocot, sviečka, zápalky

Postup:

  1. Vložte sviečku do prvej kadičky a zapáľte ju.
  2. Do druhej kadičky dajte lyžicu sódy bikarbóny.
  3. Do sódy bikarbóny pridajte dve odmerky octu.
  4. Počkajte približne 15 sekúnd.
  5. Vzniknutý plyn nalejte na horiacu sviečku.

Aj vám sviečka zhasla? Vysvetlite vlastnými slovami prečo.