Poglavje: 4.4

Pretakanje plinov

Kapljevine (npr. voda) tečejo in jih lahko pretakamo iz ene posode v drugo. Podobno velja za pline. Kako bi lahko opazovali pretakanje plinov?

PRETAKANJE PLINOV

Lastnost tekočin je, da tečejo. Tekočine so kapljevine in plini. Primeri tekočin so voda, olje, glicerin, alkohol in zrak. Zrak je mešanica različnih plinov – dušika, kisika in drugih plinov. Tudi ogljikov dioksid (CO2) je plin. Nastaja pri gorenju in dihanju.

Primer 1

Pozorno opazuj posnetek.

Kaj opaziš?

Pri poskusu med sodo bikarbono in kisom poteče kemijska reakcija. Ob tem nastaja plin – ogljikov dioksid.

Soda bikarbona je bela praškasta snov brez značilnega vonja, ki se pogosto uporablja v gospodinjstvu (npr. pri peki).

Za gorenje je potreben kisik. Ko zlijemo ogljikov dioksid na gorečo svečo, ji preprečimo dostop do kisika. Zato je sveča ugasnila.

Eksperiment 1

Poskus lahko izvedeš tudi sam.

Pripomočki: čaši, žlica, zamašek, soda bikarbona, kis, sveča, vžigalice

Postopek:

  1. V prvo čašo daj svečo in jo prižgi.
  2. V drugo čašo daj žlico sode bikarbone.
  3. Sodi bikarboni dodaj dva zamaška kisa.
  4. Počakaj približno 15 sekund.
  5. Nastali plin zlij na gorečo svečo.

Je tudi tvoja sveča ugasnila?

Pojasni odgovor.