Poglavje: 3.6

Drugi Newtonov zakon

Newton je v svojih delih opisoval tudi pospešeno gibanje teles.

Drugi Newtonov zakon

Če vsota vseh sil, ki delujejo na opazovano telo, ni enaka nič, se to telo giblje pospešeno v smeri rezultante sil, ki delujejo na telo.

Vsoto vseh zunanjih sil, ki delujejo na opazovano telo, poenostavljeno zapišemo kot zmnožek mase telesa in pospeška, s katerim se telo giblje:

F = m∙a

Iz tega lahko sklepamo, da je pospešek telesa odvisen od njegove mase in rezultante vseh sil, ki delujejo nanj.

Sila 1 N povzroči, da se telo z maso 1 kg giblje s pospeškom 1 m/s2.

 

Iz drugega Newtonovega zakona je razvidno, kako je sestavljena enota newton:

Netc.jpg

Preizkusi se

Hokejist s palico udari mirujoči plošček na gladkem ledu. Od česa je odvisen pospešek ploščka?

a) od mase ploščka
d) od sile, s katero palica deluje na plošček

Kolikšna mora biti rezultanta vseh sil, ki delujejo na avtomobil z maso 1 t, da bo njegov pospešek 4 m/s2?

c) 4000 N

Ali želite vedeti več o delovanju sil?

Oglejte si 3D-animacijo s tovornjakom, kjer lahko spremljate učinke sil pri kroženju za različne obtežitve tovornjaka, ko se pelje skozi ovinek.