Poglavje: 5.0

Delo, moč, energija

Skozi oči fizika branje učnih gradiv ni delo. Delo podajamo v enoti joule. Tudi energija ima enoto joule. Enota nosi ime po angleškem fiziku in pivovarju Jamesu Prescottu Joulu, ki je preučeval naravo toplote in odkril njeno povezavo z mehanskim delom.

Delo, moč, energija

Delo, moč in energija so zelo pomembni pojmi v fiziki. Te pojme pogosto uporabljamo v vsakdanjem življenju. V fiziki jih uporabljamo nekoliko drugače.

V tem poglavju se boste naučili:

  1. Kaj je delo v fiziki?
  2. Kaj je energija v fiziki?
  3. Kaj je moč v fiziki?